Путін у розмові із Зеленським заявив, що ухвалена ВР постанова про місцеві вибори суперечить мінським угодам і загрожує мирному врегулюванню на Донбасі

27.07.2020 90

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що ухвалена Верховною Радою України 15 липня постанова про місцеві вибори суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективу мирного врегулювання на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Росії.


Володимир Путін охарактеризував ухвалену 15 липня Верховною Радою постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таку, що суперечить мінським угодами і ставить під загрозу перспективи врегулювання. Крім того, виражено серйозну стурбованість через недавні заяви високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень "комплексу заходів" і необхідність його перегляду. Президент Росії особливо зазначив, що ще раз озвучена Володимиром Зеленським під час нинішньої телефонної розмови позиція про безальтернативність мінських домовленостей повинна знайти своє підтвердження в реальних діях київської влади.

Раніше на тому, що пункт 4 постанови ВР про місцеві вибори означає вихід України з мінських угод, наголошував і голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук. Політик переконаний, тільки відсутність політичної волі не дозволила новій владі встановити мир в Україні.

ВІКТОР МЕДВЕДЧУК, ГОЛОВА ПОЛІТРАДИ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Головне те, що за цей рік він повинен був (я маю на увазі президента і його команду) встановити мир, і були всі можливості. На цих можливостях було наголошено 9 грудня минулого року в Парижі, коли зібралися всі лідери після трирічної перерви в очних зустрічах, щоб ухвалити рішення. Вони підтвердили мінські угоди, вони підтвердили неухильність їх виконання, і Зеленський теж від імені України. Це вже не Порошенко, це вже Зеленський. Ну і чому ж далі не було рухів? Тільки тому, що сьогодні він і його команда не мають політичної волі для мирного врегулювання.
Тому ось ця постанова, проти якої ми категорично виступали, бо не врахували наших вимог в обранні Донецької обласної ради і Луганської обласної ради, не врахували наших вимог щодо обрання депутатів там, де сьогодні ці території продовжують жити без органів місцевого самоврядування та підпорядковані військово-цивільним, і з приводу того, що в пункті 4 прямо сказано те, що це суперечить мінським угодам. А це фактично вихід із мінських угод.

За постанову ВР про місцеві вибори не голосувала лише фракція партії "Опозиційна платформа – За життя". Там наголошують, документ не тільки грубо порушує конституційні права українців у Донецькій і Луганській областях, а й домовленості України на міжнародній арені.

ОЛЕГ ВОЛОШИН, НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ, "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ"

Правовий режим проведення виборів на непідконтрольній території Донецької та Луганської областей визначається сьогодні (так склалося в силу конфлікту, який там є) не українським законодавством, а міжнародною угодою. Конкретно – мінськими угодами, які затверджено Радою безпеки ООН...
Проголосована сьогодні постанова є відмовою від мінських угод.

Ухвалення постанови про місцеві вибори, постійні розмови про перегляд мінських угод означають одне: за нової влади миру не буде, впевнений Віктор Медвечук.

ВІКТОР МЕДВЕДЧУК, ГОЛОВА ПОЛІТРАДИ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

А хто переглядатиме? Хтось із європейських партнерів, французи чи німці, сказав, що вони готові це зробити? Ні, й не скажуть, бо вони знають, що ці мінські угоди, затверджені резолюцією Ради безпеки ООН, - це єдиний безальтернативний документ. А чому ж такі заяви? Навіщо це робити міністру закордонних справ, секретарю РНБО, віце-прем'єру, який є головним сьогодні в питаннях мінських... "Реінтеграція – це довгий шлях на 25 років". Ага, довгий шлях, на 25 років? Що це означає? Я перекладаю. За президенства Зеленського і його команди миру не буде. Вони не здатні, вони не мають політичної волі й вони не домагатимуться миру, а значить не домагатимуться повернення Донбасу в Україну, а України – на Донбас.

Наташа Григорьева, [27.07.20 13:35]
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что принятое Верховной Радой Украины 15 июля постановление о местных выборах противоречит минским соглашениям и ставит под угрозу перспективу мирного урегулирования на Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте президента России.


Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "комплекса мер" и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей.

Ранее на том, что пункт 4 постановления ВР о местных выборах означает выход Украины из минских соглашений, акцентировал внимание и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Политик убежден, только отсутствие политической воли не позволило новой власти установить мир в Украине.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ

Главное то, что за этот год он должен был (я имею ввиду президента и его команду) установить мир, и были все возможности. Эти возможности были подчеркнуты 9 декабря прошлого года в Париже, когда собрались все лидеры после трехлетнего перерыва в очных встречах, чтобы принять решение. Они подтвердили минские соглашения, они подтвердили неукоснительность их исполнений, и Зеленский тоже от имени Украины. Это уже не Порошенко, это уже Зеленский. Ну и почему же дальше не было движений? Только потому, что сегодня он и его команда не имеют политической воли для мирного урегулирования.
Поэтому вот это постановление, против которого мы категорически возражали, потому что не учли наши требования в избрании Донецкого областного совета и Луганского областного совета, не учли наши требования по избранию депутатов там, где сегодня эти территории продолжают жить без органов местного самоуправления и подчинены военно-гражданским, и по поводу того, что в пункте 4 прямо сказано то, что это противоречит минским соглашениям. А это по факту выход из минских соглашений.


За постановление ВР о местных выборах не голосовала только фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Там отмечают, документ не только грубо нарушает конституционные права украинцев в Донецкой и Луганской областях, но и договоренности Украины на международной арене.


ОЛЕГ ВОЛОШИН, НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"

Правовой режим проведения выборов на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей определяется сегодня (так сложилось в силу конфликта, который там есть) не украинским законодательством, а международным соглашением. Конкретно - минскими соглашениями, которые утверждены Советом безопасности ООН…
Проголосованное сегодня постановление является отказом от минских соглашений.

Принятие постановления о местных выборах, постоянные разговоры о пересмотре минских соглашений означают одно: при новой власти мира не будет, уверен Виктор Медведчук.

ВИКТОР МЕДВЕДЧУК, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЛИТСОВЕТА ПАРТИИ "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ", НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ

Наташа Григорьева, [27.07.20 13:35]
А кто будет пересматривать? Кто-то из европейских партнеров, французы или немцы, сказал, что они готовы это сделать? Нет, и не скажут, потому что они знают, что эти минские соглашения, которые утверждены резолюцией Совета безопасности ООН, - это единственный безальтернативный документ. А почему же такие заявления? Зачем это делать министру иностранных дел, секретарю СНБО, вице-премьеру, который является главным сегодня в вопросах минских… "Реинтеграция – это длинный путь на 25 лет". Ага, длинный путь, на 25 лет? Что это означает? Я перевожу. При Зеленском и его команде мира не будет. Они не способны, у них нет политической воли и они не будут добиваться мира, а значит не будут добиваться возвращения Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс.

Новини партнерів

Loading...